Info & Privacy

Adres & Openingstijden Winkel:

De winkel is gevestigd in Zuidhorn, Overtuinen 11, 9801 BR Zuidhorn

We zijn geopend op woensdag t/m vrijdag van 11:00-17:00 uur, en op zaterdag van 10:00 – 16:00 uur

Ons Telefoonnummer: 0594-696465

Betalingen : Contant of met PIN.

IBAN en BIC: IBAN:
NL95 RABO 0316014451 tnv Sparkelz-Creatief, BIC: RABONL2U

Kvk en BTW nummer
KVK: 67684246
BTW-id: NL001435440B58

Verzendkosten en betaalmogelijkheden

Verzendkosten binnen Nederland
De verzendkosten zijn de kosten volgens PostNL, met een kleine toeslag van 0,50 -1,- voor de verpakkingskosten. Bij bestellingen vanaf 50 euro (verzenden binnen Nederland) nemen wij de verzendkosten voor onze rekening. Pakketpost wordt verzonden met PostNL. U ontvangt een email met daarin de track en trace gegevens.

 

Copyright (c) 2020 

Sparkelz-Creatief  is eigendom van Margriet Zijlstra – de Muinck. Op alle informatie en foto’s rust copyright. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar. Copyright (c) 2020 M.H.J.Zijlstra- de Muinck

Privacy policy Sparkelz-Creatief

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 20-11-2023.

Algemeen

Sparkelz-Creatief, gevestigd te Zuidhorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Toepassingsverklaring

Deze privacyverklaring is onderdeel van de website: http://www.sparkelz-creatief.nl en de geintegreerde webshop-website https://www.myshop.sparkelz-creatief.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sparkelz-Creatief verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, er sprake is van de aan- of verkoop van goederen dan wel dat u deze persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • voor- en achternaam;
  • adresgegevens;
  • telefoonnummer;
  • e-mailadres;
  • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld, in correspondentie en telefonisch;
  • bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via sparkelzcreatief@gmail.com dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Sparkelz-Creatief verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • het afhandelen van uw betaling;
  • verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
  • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren dan wel een aan- of verkoop van goederen af te kunnen handelen;
  • om goederen en diensten bij u af te leveren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sparkelz-Creatief bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sparkelz-Creatief verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Sparkelz-Creatief blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sparkelz-Creatief gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sparkelz-Creatief en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar sparkelzcreatief@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Sparkelz-Creatief wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sparkelz-Creatief neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via sparkelzcreatief@gmail.com

Vragen en feedback

Wij controleren regelmatig of wij aan het privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen:

sparkelzcreatief@gmail.com